New de Blasio TV ad revives Christine Quinn's Slush Fund talk